Bogdan Majkowski, Pigulski Mariusz – Składki ZUS 2016. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS

 Do końca 2015 roku, przy wyborze tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, nie ma znaczenia wysokość przychodu uzyskiwanego z danej umowy zlecenia. Sytuacja ulegnie zmianie od 1 stycznia 2016 r. Od tego dnia osoba pracująca na umowę zlecenia, której łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu będzie niższa od ustawowej płacy minimalnej, będzie objęta obligatoryjnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym również z innych tytułów (w tym od innych zleceń). Sprawdź inne zmiany w rozliczaniu składek w 2016 roku.

Data wydania
2016-02-22
Język
Polski
ISBN
9788326944178
Kategoria
Nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)
Data wydania
2016-02-22
Język
Polski
ISBN
9788326944178
... widget placeholder ...

Książki które warto przeczytać: