Marian J. Ptak, Alfred Konieczny – Prawo CCCXV/2. Studia historycznoprawne

Artykuły zamieszczone w tomie CCCXV/1 „Prawa” dotyczą między innymi takich kwestii, jak: kryteria sprawowanej przez sądy administracyjne kontroli decyzji uznaniowych; uczestnictwo nauczyciela akademickiego w pracach organizacyjnych uczelni wyższych; status prawny diagnosty laboratoryjnego; wzmocnienie ochrony dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego; ograniczenia w podejmowaniu dodatkowych zajęć i zatrudnienia przez notariuszy; różnicowanie pracowników ze względu na dziedzictwo genetyczne w prawie polskim. W tomie znalazła się też glosa do wyroku Sądu Generalnego w sprawie Astra Zeneca przeciwko Komisji Europejskiej.

Data wydania
2016-02-19
Język
Polski
ISBN
05244544
Kategoria
Historia
Data wydania
2016-02-19
Język
Polski
ISBN
05244544
... widget placeholder ...

Książki które warto przeczytać: