Projektowanie i zakładanie ogrodów

Zakładanie ogrodów wymaga szczególnej wiedzy na temat roślin i warunków, jakie muszą być spełnione, aby długo mogły one cieszyć oko. Każdą realizację poprzedza fachowe projektowanie ogrodów, dzięki któremu klient dokładnie wie, jaki będzie końcowy efekt naszej pracy. Zakładanie ogrodów przydomowych jest dziedziną, którą zajmujemy się od wielu lat. Nasi specjaliści posiadają duże doświadczenie, a także pasję, z którą realizują wszystkie zlecenia na projektowanie ogrodów. Poza tym każde zakładanie ogrodów to dla nas nowe wyzwanie, któremu poświęcamy maksimum energii i uwagi. Wykonujemy zarówno projekty na małe ogrody przydomowe, jak i złożone aranżacje nowoczesnych ogrodów o dużej powierzchni.

Projekt ogrodu przy domu jednorodzinnym oraz każdą inną aranżację terenu zielonego wykonujemy w trzech etapach – I etap – analizy, II etap – ustalenia projektowe i III etap – szczegółowe rozwiązania projektowe. Pracę rozpoczynamy od przeprowadzenia analiz obszaru objętego opracowaniem i terenów znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie.

Analizy obejmują:

 • inwentaryzację terenu wynikającą z aktualnego podkładu geodezyjnego i rozmowy z inwestorami
 • dokumentację zdjęciową wykonaną na obszarze objętym opracowanie
 • ekspertyzę istniejących nasadzeń

Analizy dotykają zagadnień:

 • środowiska przyrodniczego
 • uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych
 • schematu kompozycyjno-krajobrazowego
 • środowiska kulturowego ( dotyczy obszarów objętych ochrona lub obserwacją konserwatorską lub archeologiczną)

Analizy kończymy wnioskami.

Ustalenia projektowe obejmują:

 • idea projektu
 • program użytkowy

Szczegółowe rozwiązania projektowe:

 • plan zagospodarowania terenu
 • plan nasadzeń
 • schemat nawierzchni i gospodarowania wodami opadowymi
 • detal urbanistyczny
 • schemat oświetlenia
 • wizualizacje terenu

Realizacja projektu obejmuje prace ziemne, instalacyjne i budowlane:

 • prace ziemne obejmują: prace związane z zaplanowanymi nasadzeniami roślin ( zakup, transport i nasadzenia )
 • wykonanie ścieżek i podjazdów
 • wykonanie tarasów i wgłębników
 • budowa altanek, pergoli, trejaży
 • instalacja oświetlenia
 • instalacja nawodnienia ogrodowego
 • budowa wędzarni i ziemianki